Stolt leverandør av ny bryggeri-identitet

Av Sara Husby 23. april, 2018 Ingen kommentarer

I Norge dukker pub-, gårds- og småskalabryggeriene opp som paddehatter, noe som gjør det stadig vanskeligere å skille seg ut. Godt øl er selvsagt et bra utgangspunkt, og det hadde Stjørdalsbryggeriet. Nå har de også fått nytt navn samt ny, tidsriktig identitet.

Da det høsten 2017 skjedde endringer på eiersiden i Stjørdalsbryggeriet, ønsket bryggerimester Mikael K. Slettedal å benytte anledningen til å gi bryggeriet en «makeover». Headspin ble kontaktet, og rett før påske ble «Stolt Bryggeri» lansert.

Lokalhistorie med ny vri
Den nye identiteten, som inkluderer både navn og logo samt en ny visuell profil, skulle appellere til nye og yngre målgrupper. Samtidig var det viktig for bryggerigutta at historien og den lokale tilhørigheten ble ivaretatt.

I tillegg til nytt navn og tilhørende logo, planla bryggeriet lansering av fire nye øl-sorter våren 2018. Ølet, som nå skulle tappes på boks – og ikke på brune glassflasker som tidligere, trengte hvert sitt unike navn, illustrasjon og historie. Også dette var noe Headspin ble bedt om å bistå med.

Samarbeidet startet med en workshop på Hjelseng gård, hvor både bryggeriet og Headspin stilte med flere deltakere. Det overordnede målet for dagen var å kartlegge hvilke aspekter det var viktig å ta med inn i det videre arbeidet – å stake ut kursen for hva Stjørdalsbryggeriet skulle bli.

Mye å være stolte av
Etter å ha fått grunnlaget vi trengte for å utvikle bryggeriets nye identitet, landet vi på «Stolt» som bryggerinavn. Dette var tidlig en favoritt, og et navn som på mange måter beskriver bryggeriet og dets ambassadører. Men hva er det bryggeriet er stolt av? Kunne navnet oppfattes som arrogant, det stikk motsatte av hva Mikael og gjengen er?

Svaret er at bryggerigjengen har mye å være stolte av. De er stolte av å være fra Stjørdal, av råvarene, av prosessen og av hverandre. Stolt Bryggeri er en kompisgjeng, som alle brenner for godt håndverk. Dette var noe vi tok igjen i logoen – enkelt forklart en kameratslig «fist bump». Logoen ble godt mottatt fra første stund, og etter noen justeringer, var det ferdige resultatet klart til bruk.

I tillegg til navn og tilhørende logo, utviklet vi et fast design for 0,33-litersbokser. Ved å bruke faste elementer, med samme oppsett for innhold og alt av informasjon som må med, kunne vi i større grad leke oss med illustrasjonene – og samtidig være sikre på at kundene kjenner igjen uttrykket.

Fire nye kvalitetsøl i butikkhyllene
Etter at bryggerinavn og logo var på plass, skulle Stolts fire nye øl-sorter – en lager, en saison, en IPA og en blond – få hvert sitt unike navn. Gjengen på bryggeriet lanserte tanken om å kombinere et beskrivende adjektiv med øl-sort, noe vi i Headspin syntes at var en god idé. De fire øl-navnene ble derfor «Lystig Lager», «Ulydig Saison», «Energisk IPA» og «Smart Blonde». Vi utviklet illustrasjoner, som alle forteller en liten historie i seg selv, samt skrev korte historier til hvert øl.
Resultatet er allerede nå å finne i butikkhyllene, og planleggingen av nye øl-sorter er godt i gang.

Headspin er takknemlige for at vi fikk lov til å bidra i det nye bryggeriets «makeover» – en jobb som både har vært morsom, lærerik og spennende. Ja, og så er vi ikke så rent lite stolte, vi heller!Skrevet av Sara Husby

Tekstforfatter /

922 60 844