Visualisering og 3D-animasjon

Martin Linge er Totals største offshore feltutbygging – og et av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel. Fram mot oppstarten av feltet i 2016, skal hundretusenvis tonn med høyteknologisk utstyr bygges og installeres midt ute i Nordsjøen. Vår oppgave var å fortelle om feltet og visualisere prosessene som skal til for å utvinne olje- og gassressurser.

Visuelt konsept
Vi ønsket at det visuelle konseptet skulle understøtte følelsen av prosess og ingeniørarbeid. I stedet for å skape realistiske omgivelser ved å plassere plattformer og annet utstyr på havet, tok vi derfor med oss offshore-utstyret og havet med inn på ingeniørens kontor. Det gav oss en effektiv måte å inkludere informative 2D-sekvenser i 3D-universet på, samt at vi kunne leke med rom og geografiske avstander for å lettere visualisere sammenhenger mellom land og offshore.

3D-modellering og animasjon
Den visuelle utfordringen med offshore olje- og gassfelt er at svært lite er tilgjengelig for kameraet. I tillegg skulle filmen produseres før store deler av det faktiske byggearbeidet hadde startet. Vår løsning ble derfor å skape et eget visuelt univers ved hjelp av 3D-animasjon. Det medførte at alt måtte modelleres fra scratch; plattformer, rørledninger, forsyningsfartøy, helikopter. Først når vi hadde alle elementer klare, kunne vi gå videre og teksturere, lyssette og animere.

Videre bruk av visuell stil
Filmen vi produserte er blitt en sentral del av Totals kommunikasjonsarbeid om Martin Linge-prosjektet. I tillegg til å ligge på kampanjenettstedet storetingpågang.no., er den blitt benyttet på flere konferanser og messer, og den visuelle stilen vi utviklet er blitt reprodusert og videreført i andre filmer, print-annonser og apps.

Andre jobber