Storstilt filmproduksjon

Transport og lagring av CO2. Storstilt filmproduksjon for Gassnova
CO2 Technology Centre Mongstad er verdens største forskningssenter for fangst og lagring av CO2. Til promoteringsarbeid og ikke minst allmennopplysning ønsket Gassnova en pedagogisk film som forklarer hvordan CO2 kan transporteres og lagres.

Filminnspilling fra Finnmark til Sør-Afrika
Vi hadde tidligere produsert en film for Gassnova; en storstilt produksjon hvor opptak ble gjennomført fra Finnmark i nord til Sør-Afrika og Australia i sør – i tillegg til omfattende opptaksperioder i Trondheim og Mongstad. Materialet var omfangsrikt og vi valgte derfor å benytte det videre til en ny film. Denne gangen hadde vi imidlertid også behov for animasjon i både 2D og 3D, som kunne supplere de levende bildene.

Pedagogisk formidling
I manuset la vi vekt på seriøs og pedagogisk formidling; til tross for avansert teknologi var det viktig at alle skulle kunne forstå grunnprinsippene for lagring og transport av CO2. De samme holdningene ble lagt til grunn for animasjonene som skulle forklare teknologiske løsninger. Nøkterne og realistiske visualiseringer måtte dermed vike til fordel for overdrivelser og forenklinger.

Internasjonal spredning
I tillegg til at Gassnova selv bruker filmen, har den etter hvert også blitt benyttet av mange andre. The Economist, BBC og flere andre internasjonale kanaler har brukt scener fra filmen i egne produksjoner.

Andre jobber