Ny grafisk profil til UKM

UKM er – kort fortalt – Norges viktigste møteplass for ung kultur. En mønstring av ungdommelig kreativitet og talent fra Mandal i sør til Kirkenes i nord. Målgruppen er unge mennesker fra 13 til 20 år som bedriver en eller annen form for kulturell aktivitet. UKM var ikke fornøyd med sin eksisterende visuelle profil. De mente blant annet at den appellerte for ensidig til den yngste delen av målgruppen, noe som reduserte interessen fra de eldre.

Headspin vant anbudet og fikk lov til å utvikle en ny visuell profil for UKM.

25.000 ungdommer fra hele landet deltar altså hvert år med alle slags kulturuttrykk. I tillegg skal UKM gå fra å være en visningsarena til å være en møteplass for ung kultur. Den største utfordringen i utvikling av ny grafisk profil var å vise mangfoldet, samtidig som vi ønsket å sette fokus på deltakerne og den synergien som oppstår når ungdom med ulik bakgrunn og interesser møtes.

Løsningen på problemstillingen ble å vise UKM i tre dimensjoner – kombinert i tre ulike motiv. I forgrunnen på hvert motiv har vi to UKM-deltakere som representerer UKM som møteplass. Konturen av skyggene viser hva utøveren deltar med, mens rommet inne i skyggene utnyttes til å vise den enorme bredden av kulturuttrykk som representeres hvert år.

UKM ­– Ung Kultur Møtes. For å sette fokus på at UKM er Norges viktigste møteplass for ung kultur utviklet vi et typografisk element som ble integrert i bildene. Formen på typografien understreker møteplass ved av at bokstavene henger sammen og møtes på et utradisjonelt vis.

Vi så ikke bare på det store mangfoldet i UKM som en utfordring, men også som en mulighet. Tidlig i prosessen utnyttet vi anledningen til å kategorisere deltakelsen for å bryte det hele ned på et mer håndterlig nivå. Stikkordene ble BEVEGELSE (som omhandler for eksempel dans, akrobatikk og sjonglering), LYD (som blant annet dekker den store musikksjangeren) og SKAPE (som ikke bare omhandler kunst, film og foto, men også det som foregår bak scenen som for eksempel sceneteknikk, webdesign og arrangører).

Dette ga oss #ukmsound, #ukmmove og #ukmcreate som involverer og oppfordrer ungdommene til å dele sine opplevelser og deltakelse i UKM.

I Norge har vi i dag tre samiske språk i bruk. Det meste av materiellet ble derfor, i tillegg til nynorsk og bokmål, produsert med nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk språk.

Andre jobber