Nettside

Det blåser ofte, og mye, i Midt-Norge. For oss vanlige folk kan det være plagsomt, men vinden har stor nytteverdi. Den har potensial til å gi oss ren energi, og like bra, den vil være der til evig tid.

En tydelig kommunikasjonskanal

I august 2013 ble Sarepta Energi tildelt tre nye konsesjoner for utbygging av vindmølleparker i Midt-Norge. Med det gikk selskapet over i en ny fase. Et eget lederteam kom på plass og tiden var inne for virkelig satsning. Dette gav selskapet behov for en tydelig kommunikasjonskanal hvor de kunne formidle hvilken retning vinden blåser, og hvor alle som på en eller annen måte blir berørt av virksomheten deres kunne finne informasjon.

Brukervennlig nettside

På Sareptas nye nettsider la vi til rette for toveis-kommunikasjon, og vektla samtidig åpenhet og fakta knyttet til selskapets prosjekter. De skulle være lett å finne informasjon om selskapet, og ikke minst skulle nettsidene underbygge Sareptas visjon om å være en premissleverandør i vindkraft-bransjen.

 

Med oss på laget fikk vi fotograf Ole Ekker som knipset portretter av de ansatte og bilder fra Sareptas attraktive kontormiljø på Brattøra.

Andre jobber