Profilering, kampanjer og nettsteder

Mange produkter. Egne logoer. Felles profil.
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) er et statlig foretak som skal bidra til at flere flinke ungdommer velger mer realfag – både i videregående skole og høyere utdanning. Vi har gjort jobber av ulik karakter, herunder profilering, kampanjer og nettsteder, samt kommunikasjonsstrategi og innholdsstrategi for ett av tiltakene. Men det hele startet med en ren profilutfordring.

Fem nettsteder – én paraplyprofil.

Realfag oppleves av mange som tørt og kjedelig. Med realfag som tema og unge mennesker som hovedmålgruppe spiller derfor bruk av friske farger en sentral rolle i den visuelle profilen. De ulike tiltakene og nettstedene har hver sin hovedfarge, men støttes opp av hovedfargene til de andre tiltakene. Altså har de samme fargepalett, men med ulik vekting. Slik får hvert nettsted sitt et eget uttrykk, samtidig som slektskapet er lett gjenkjennelig.

Rollemodell.no
VelgRiktig.no
Ent3r.no
Hvakanjegblimedrealfag.no
Realfagsrekruttering.no

Kampanje: Inviter en rollemodell til å komme på skolebesøk.

Over hele landet finnes det fantastiske rollemodeller som har lyst til å komme på skolebesøk. Alle har realfagsbakgrunn og vil gjerne inspirere ungdom til å velge realfagsutdanning. Vår jobb ble å gjøre dette kjent ved hjelp av en kampanje.

Kampanje: Rekruttere realfagsbloggere til velgriktig.no

I prosessen med å skape content marketing rundt Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering anbefalte vi å opprette en blogg hvor realfagsstudenter skriver om studentlivet og realfag. For å få rekruttert riktige mennesker til denne jobben kjørte vi en kampanje hvor det ble hengt opp plakater på ulike universitet og høyskoler landet rundt. Samtidig som budskapet ble spredt i sosiale medier. Søkermassen ble stor, og bloggen har oppstart høsten 2015.

Andre jobber