Logo og grafisk profil

Visualisering av kode. Logo, grafisk profil, ikoner og piktogrammer.

Bitreactive visualiserer hva som skjer i en samling med datakode gjennom å lage blokker som du intuitivt forstår hvordan fungerer. Særlig hvis det er mye og kompleks kode, og med flere handlinger som skal skje synkront, kommer løsningen til sin rett.

Systemet fungerer veldig godt for utviklerne som får bedre oversikt og mer effektiv kode. Men det hjelper også alle de som har behov for å forstå hva som skjer i et program, men som ikke skjønner selve kodespråket.

Piktogrammene illustrerer hvordan komplekse systemer fungerer. Datakodingen handler om å få ting til å skje. Handlinger skal utføres, maskiner skal røre seg og bli levende. I den grafiske profilen uttrykkes dette ved hjelp av infografikk som visualiserer de tekniske prosessene. Alt har fått en leken stil som bygger opp under det intuitive og enkle ved produktet.

Andre jobber