Investerer i norske bedrifter med potensial og ambisjoner

Investinor investerer risikokapital i tidlig vekstfase i norske bedrifter med potensial til og ambisjoner om å bli verdensledende. Selskapet er statlig eid, men skal levere avkastning til eier og mottar ikke overføringer via statsbudsjettet. Headspin har jobbet med Investinor i flere år.

 

Oppfrisking av visuell identitet

Erkjennelsen av at selskapets nettside trengte redesign og oppstramming, impliserte et behov for å forsterke den visuelle identiteten gjennom mer bevisst og helhetlig bruk av den visuelle profilen. Ikke bare på nettsiden, men på alle flater.

Redesign av nettsted

Forenklet og mer intuitiv informasjonsarkitektur for bedre brukeropplevelse. Utvidet bruk av infografikk og andre grafiske elementer for å gjøre innholdstunge sider lettere tilgjengelige. Mer bevisst layout og sterkere bruk av Investinor-fargene for å skape mer kontrast, modernisere det visuelle uttrykket og tydeliggjøre innholdet. Og selvsagt optimalisering for både desktop, brett og mobile enheter.

Sidene som gir oversikt over de ulike bedriftene i Investinors portefølje, er gjort interaktive og mer oversiktlige.

Digital årsrapport

Forbedringer i layout og design basert på samme stil som på resten av nettsiden. Lett navigasjon mellom kapitler og utstrakt bruk av diagram og illustrasjoner.

Print

Mange rapporter og brosjyrer produseres også for papir. Her er det lagt vekt på at oppslagene er bygd på et modulært og minimalistisk grid-system og dynamisk bruk av typografi. Sirkelen er gjort til et gjennomgående element på alle sider.

 

 

Andre jobber