Innovativ veteran innen lakseoppdrett

Aqualine har levert utstyr til norsk og internasjonal oppdrettsnæring i mer enn 30 år. Selskapet har alltid vært tidlig ute med nye konsepter og løsninger, og er særlig kjent for sine solide flytekrager. Etter hvert har Aqualine supplert flytekragene med egenproduserte nøter og fortøyningssystem. Med økt kompetanse og utvidet samarbeid både med kunder og forskningsinstitusjoner har også selskapets engineering-avdeling vokst.

I dag har Aqualine en avansert og helhetlig tilnærming til enhver utfordring som bransjen står overfor. Inkludert rømningsproblematikken. Og i 2014 lanserte man Aqualine Midgard System – verdens første rømningsfrie merdsystem.

I forbindelse med lanseringen av Aqualine Midgard System ønsket vi å gi selskapet litt ekstra oppmerksomhet. Ideen og bildet vakte humrende oppsikt.

I Australia/New Zealand er rømningsproblematikken knyttet til sel som bryter seg inn i anleggene. Derfor laget vi en egen løsning for dette markedet.

I 2015 laget vi en ny presentasjonsfilm for hele selskapet. Headspin stod for idé, manus, produksjonsledelse og 3D-animasjoner, mens TYD gjorde filmopptakene.

I løpet av de tre årene vi har hatt Aqualine som kunde, har vi levert papirannonser, bannere, messemateriell, brosjyrer, 3D-tegninger med mer. En spennende og morsom kunde å jobbe med.

Andre jobber